Hold kritikken internt .... SF vil gerne udøve censur


Per Henriksen er blevet udelukket fra SFs medlemsforum af Anders Udengaard som tilsynelandende nu er censurkommissær for SFs medlemsforum.

Anders Udengaard: Jeg har nu givet dig karantæne, Per.
Vi accepterer ikke den form for personangreb, som du retter mod Signe Munk. Samtidig kan vi heller ikke leve med, at så mange medlemmer aktivt giver udtryk for, at de afholder sig fra at deltage i debatten alene på grund af din facon. Læs videre.

Kritikken af Pers facon er helt uacceptabel. Der er ingen som præciseringer, bortset fra at nogle ikke kan lide Pers facon. Der er altid nogle der bliver fornærmede hvis er kritiker!!!

Nedenfor ses den debat som Per rejste hvori han kritiserer SF's næstformand Signe Munk. Check venligst selv om det er et urimeligt personangreb eller en velbrundet kritik af hvordan næstformandsfunktionen varetages.

I mine øjne er der kun tale om at Anders Undengaard m.fl. ikke kan lide Pers kritik af SF - og så de gamle kommunistiske metoder tages i brug: Censur og udelukkelse.

Læs alle Pers indlæg på SFs Medlemsforum og bedøm selv om han bør censureres.


De indlæg som fremkaldte censur:

 Per Henriksen
28. marts kl. 07:52Copenhagen, Denmark

Kopipolitik uden klare mål

Hvis man sammenligner SF, Enhedslisten og Alternativets udkast til arbejdsplaner for de kommende år, opdager man, at de stort set er identiske (!) Selvfølgelig, med enkelte undtagelser, som når Enhedslisten prioriterer kampen mod EU. Hvilket kan forklares med, at de forsøger at nedlægge Folkebevægelsen mod EU - ved at opstille til Europa Parlamentet i 2018.

Forskellen er vel, at Enhedslisten har dobbelt så mange medlemmer som SF - ligesom Alternativet har betydelig flere medlemmer end SF, selvom partiet kun har få år på bagen.

I 'Landsledelsens udkast til arbejdsplan: Et parti i bevægelse'
Kan man under afsnittet: 'Politiske debatter og udvikling, der skaber forandringer og handling', læse:

Vi vil derfor arbejde målrettet med:
- Fokuserede politikudviklingsforløb (lokalt, regionalt og nationalt). Landsledelsen forpligtes til, at der de kommende år iværksættes følgende politikudviklingsforløb:
- Arbejdsliv i balance – familiepolitik, stress mv.
- Integration – udfordringer og løsninger
- Moderne feminisme – ny ligestilling
- Grøn omstilling (med stor vægt på kommunerne)
- Et progressivt EU – muligheder og alliancer
- Vision for den offentlige sektor

MEN for det første er det temmelig uklart hvad Landsledelsen mener med 'politikudviklingsforløb' - da der stort set ikke har været nogen politikudvikling i SF de seneste år (jf. mit tidligere opslag om SF's idekrise).

For det andet er det uklart hvilke konkrete politiske mål de fokuserede politikudviklingsforløb (lokalt, regionalt og nationalt) skal forfølge. HVIS der var en række sammenhængende mål, ville det være betydelig nemmere af skabe synergi på tværs - hvilket vel er et mål?

For det trejde er det mere en uklart hvordan SF vil skabe f.eks. et arbejdsliv i balance, det er jo reguleret af arbejdsmarkedets parter, ligesom det er mere end uklart hvad indholdet er i visioner for den offentlige sektor.

For mig se, burde Landsledelsen have udarbejdet nogle baggrundspapirer til Landsmødet, der argumenterede for de forskellige valg af politikudviklingsforløb, med klare politiske mål og også gerne midler.

Nu vedtager landsmødet nogle ukonkrete 'overskrifter', som ingen ved hvad indeholder. Da Enhedslisten og Alternativet har nogenlunde de samme mål, er der en betydelig risiko for at SF ender som 'tredje hjul i en gig', uden en klar selvstændig profil. Hvorfor har man f.eks. fravalgt politikudviklingsforløb om den finansielle sektor? (jf. opslaget om Emilie Turunen).
Hvorfor ikke for alvor gøre noget for at udbrede demokratiet. Hvorfor ikke ta' fat i emner som en uafhængig borgerombudsmand i hver kommune, der også kunne forslå regelforenklinger? Men det kræver selvfølgelig altsammen, at man har gjort sit hjemmearbejde, før landsmødet.

Se mere
Tilmelding til Landsmøde 2016
sf.dk
Kommentarer
Per Henriksen Alternativet er tydeligvis gået en anden vej. De har oprettet en POLA-platform (Proces for PolitikUdvikling) hvor alt åbenlyst kan sættes til debat. https://dialog.alternativet.dk/.../proces-for.../1474
Andreas Albertsen Hej Per.
Det vi er på lige nu er vel også en medlemsplatform hvor alt kan sættes til debat. Det skal vi så i fællesskab forsøge at få til at lykkes.
Per Henriksen Hej Andreas. Facebook er efter min mening ikke særlig velegnet. Det bliver meget hurtig uoverskueligt og hvis man skriver for lange oplæg, er der ikke mange der læser dem. Facebook er mest velegnet til relativ enkle mono-kausale problemstillinger, men dem er der ikke så mange af. Slet ikke hvis man vil forsøge at finde løsninger på de store kriser vi står overfor, Klimakrisen, En mulig ny global finanskrise (herunder den uløste ØMU-krise), Flygningekrisen, Ukraine og Ruslands nye agressive strategier, 'den fjerde industrielle revolution - (robottiseringen og afskaffelsen af 1/3 af jobbene), Den langsigtede finansiering af velfærden, Den nye og kraftigt voksende neo-nationalisme ect... Terror er måske bortset fra Cyber-terror, det mindste problem vi har?
Flemming Bjerke
Skriv et svar ...
Per Henriksen I Alternativet bestræbelsen på at inddrage så mange mennesker i vores debatter og politikudformninger, tager vi derfor et nyt alternativt værktøj i brug - Appgree! Som er et onlinebaseret system til at samle og kondensere mange menneskers holdninger til både enkle og komplekse spørgsmål på kort tid. Appgree fungerer både via en computer, tablet og som smartphone app. Man kan melde sig ind i forskellige Appgree-grupper - og her vil der kunne stilles spørgsmål, som alle i gruppen kan svare på.

Brugerne kan samtidig “stemme” hinandens svar op, således at man hurtigt kan få overblik over hvad mennesker i en stor gruppe mener om en sag. http://appgree.alternativet.dk/
Kirsten Kronborg Var du til et af de møder de to næstformænd havde inviteret til, hvor der blev arbejdet med Arbejdsplanen? Jeg deltog i et af møderne og blev der bekræftet i, at når der sættes en ramme hvor vi alle kan diskutere og komme med in put, så sker der noget konstruktivt. Jeg er glad for indholdet i Arbejdsplanen, for jeg synes i høj grad det kan danne rammen om vores fremtidige politik udvikling. Jeg glæder mig til de kommende diskussioner og drøftelser i alle led af partiet.
Per Henriksen Partier fødes som originaler og dør som dårlige kopier. Det er for mig at se ikke spørgsmålet om SF skal løbe efter de samme dagsordner som alle andre - men især hvor SF kan gøre en forskel. Hvis der er nogle gode bud på det - så fremgår det i hvert tilfælde ikke af udkastet til arbejdsplan eller af udkastet til politisk udtalelse. Man kunne hvis man tæt-læser det måske hævde, at der både er noget 'nyt' og noget 'godt'. MEN det der er nyt er ikke godt og det der er godt er slet ikke nyt.
Kirsten Kronborg Der er jeg så fuldstændig uenig, men jeg forventer heller ikke, at andre servere det hele for mig. Jeg vil være med til at udvikle politikken, og hilse det velkommen, at det sker lidt struktureret, så det ikke bare bliver en gang snak. Snak alene føre os ingen steder og udvikler intet hvis der ikke følger handling med. Du svarede i øvrigt ikke på, om du var til et af møderne, hvor du kunne være med til at påvirke Arbejdsplanen. Men at kritisere er måske den egentlige dagsorden?
Signe Munk Hej Per,
1) Arbejdsplanen består af meget mere end politikudviklingsforløbene. Desuden forstår jeg ikke hvordan SF absolut er det tredje hjul ift ALT og EL, bare fordi de måske også koncentrere sig om nogle af de samme politikområder? (Desuden har jeg
endnu ikke set fakta for den påstand) Desuden har ATL 8500 medlemmer - vi 8200.. Hvad gør du for at hverve medlemmer?
2) Arbejdsplanen er et nybrud ift. Vores måde at fremsætte arbejdsplaner på hidtidig. Dit oplæg viser på mange måder den gamle tænkning - hvor man kun koncentrerer sig om at tilføre partiet lidt mere her og lidt mindre der. Den handler ikke kun om hvad vi gør, men også hvordan. Denne arbejdsplan sætter visioner for partiets udvikling, samt giver nogle konkrete eksempler også - fx lyttemøder osv.
3) Du mener at der skal laves baggrundspapriere på alle forslag til politikudviklingsforløbene - men så låser vi da processerne og indhold fast før LM har prioriteret og der er kommet input til hvordan medlemmerne synes det skal gøres. Desuden kan dt jo være at LM ændrer prioriteringerne, og en debat her må også kunne skærpe vores fælles fokus på hvad der er vigtigt. Men er der en prioritering af hvor meget vi kan løfte på en gang og derfor må noget, som også er spændende eller vigtigt, prioriteres fra.
4) Der har været og er politikudvikling. Fx Lighedspolitikudviklingsforløb. På vintertræf om folkeskole, integration, grønt omstilling og udvikling af Off.sektor. Nu har vi en handletank om feminisme - du kunne lægge et stort arbejde i den? Desuden har vi udvalg som har bidrager - har du konkrete forslag og input, så forhindrer ingen dig i at skrive til dem.
5) Du taler om den finaniselle sektor og politik, som skal udvikles - hvad er uklart her? Og har du konkrete og gennemarbejdede forslag kan man jo bare sende det til ordføreren?
6) Du taler om en uafhængig borgerombudsmand. Det hedder en borgerrådgiver i det fleste kommuner, og det har jeg personligt selv været med til at indfører i Viborg i byrådet i 2010. Og det har bredt sig til mange kommuner og mange byrødder stiller forslag om det. Men hvordan skal det været et politikudviklingsforløb? Det er jo et konkret forslag du har? Som derudover er gennemført flere steder. Men du kan selvfølgelig bare gentage det overfor byrdøsmedlemmer. Det er en fin ide.
VH.
Bent Gravesen Signe Munk har ret : SF bliver ikke automatisk det tredje jul, blot fordi SF vælger at udvikle ny SF-politik på temaer, som også prioriteres af EL og Alternativet. Dels kan den eksisterende SF-politik på disse temaer jo være tredje hjul (eller endnu værre: ubrugelig/forkert). Dels kan Landsledelsen jo mene det alvorligt: at SF's politik skal udvikles (dvs ændres), hvis SF overhovedet igen skal spille en rolle i dansk politik.
At temaerne (og processen) for politikudvikling forekommer valgt efter et apolitisk popularitetskriterium og ikke ud fra en analyse af hverken de aktuelle politiske udfordringer for centrum-venstre eller af SFs politiske krise er så en helt anden - og alvorligere - sag
Signe Munk Hej bent,
De er ikke valgt ud fra et popularitetskriterium. Fx: Moderne feminisme og hele kampen for kvinders ligestilling i parrellelsamfund og nogle mulsimske miljøer er høj aktuel og en af de sager SF har formået at sætte sig på denne dagsorden - d
et skal vi da fortsat udvikle. Her har vi præcis åbnet en ny bane op per, michael og flemming efterspørger (uden at give særligt konkrete bud dog). Derudover er familiepolitik virkelig et område hvor særligt mange børnefamilier efterspørger politik. Bare spørg Louise Zabel.
EU står overfor historiske udfordringer og det samme gør vi i at løse flygtningekrise fx. Derfor skal vi da grundigt overveje hvordan vi udvikle vores position i EU.
Den samlede politiske analyse mener jeg vedholdende skal gøres - og de aktuelle kampe skal tages. Fx fremgår den stigende ulighed, jo som en af SF's væsentligste kampe i denne tid. Men vi har haft et politikudviklingsforløb om lighed. Jeg mener ikke vi skal gentage det igen. men det betyder jo ikke at kampen ikke er prioriteret. det er den og det fremgår tydeligt at af den politiske udtalelse. Men man kan jo være uenig i det selvsagt.
Flemming Bjerke
Skriv et svar ...
Flemming Stenild Nu er der da rigtig gode og nye takter i forslaget til arbejdsplan. Men det er også rigtigt, at dens opgave selvsagt "kun" er at lave rammer og redskaber for det væsentligste for SF: at skabe en stor ny fortælling med flere kapitler. Det er vi faktiske i gang med i SF Sjælland, i partiforeningerne, altså en vellykket proces nede fra og op. Hvis I er interesseret, har I her et link til det diskussionsoplæg, som har sat gang i debatten, givet skriftlige bidrag og store og små møder. http://flemmingstenild.blogspot.dk/.../udvikling-af...
Bent Gravesen Læs Flemming Stenilds link. Det er opmuntrende læsning og et godt initiativ.
Andreas Albertsen Skrivet er jo som Per også nævner mest en række spørgsmål og et diskussionsoplæg - en del af det kan netop diskuteres (og det er jo fint). Eksempelvis er jeg ikke sikker på det er rigtigt at SF var utroværdige i valgkampen.
Flemming Stenild Ja, det er et oplæg for få gang i diskussionerne om væsentlige emner blandt partiforeningernes medlemmer, og mange af spørgsmålene er inspireret af debatten på tre forudgående regionale medlemsmøder. Det gælder også de indledende udsagn. Der står faktisk, "skarpt skåret", at folk OPLEVEDE SF som utroværdigt, og det var meldingerne fra vores deltagere valgkampene. Og det vil vi rette op på.
Flemming Bjerke
Skriv et svar ...
Mikael Hertig SF er modsat Alternativet og Enhedslisten ved at fordampe. Risikoen er, at vi heller ikke bliver noget tredje hjul, når man ser på vælgernes forhold til os.
Per Henriksen Kirsten Kronborg@ Du konstruerer altså en falsk modsætning, hvem har snakket om ‘at andre skal servere det hele for dig’? Min forudsætning er da at du kan tænke selv. Så skelner du mellem snak og struktur – det er lige bestemt dèt der er min pointe ift...Se mere
Kirsten Kronborg Jamen jeg mener faktisk at Arbejdsplanen er en god ramme for den politik udvikling der løbende skal ske i SF. Jeg synes den lægger flot op til, at involvere alle led og mange medlemmer i den politik udvikling. Jeg beklager da hvis du mener jeg "konstru...Se mere
Flemming Bjerke
Skriv et svar ...
Per Henriksen Signe Munk@ Det som vi er mest uenige om er pkt. 3). Siden Folketingsvalget har det stået lysende klart at SF har haft et udtalt behov for at politikudvikle - især på den mellemlange bane. Det var derfor jeg i opslaget: ‘Tid til en ny start’ citerede Pia Olsen Dyhr 7 måneder gamle udtalelser til A4:

»Vi skal i gang med en ny start. Vi har en fantastisk mulighed for at definere SF som det moderne grønne venstrefløjsparti. Og jeg vil give mit parti mulighed for at udvikle politik. Udvikling af politik er måske en disciplin, vi ikke har gjort så meget, fordi vi har været så optaget af at lave aftaler,« -

DU mener man ‘låser processen før LM’ hvis man begrunder valgene, igennem gennemarbejdede baggrunds-papirer, med mulige mål, politiske potentialer og mulige handlinger. JEG mener præcist man gøre det modsatte – SF famler i blinde - ved ikke at begrunde de valg der foretages. Jeg er meget enig med Bent Gravesen, vi har i den grad brug for strategisk at diskutere prioriteringer, der ikke handler om andet end dag-til-dag politik.

Både en for løs og en for stram proces er et problem. Så hvis du kun mener der er de to yderpositioner, mener jeg det er et problem. Jeg forstår f.eks. ikke hvorfor der ikke foreligger oplæg fra partiudvalgene sammen med de relevante MF’ere.

Så skriver du, at hvis jeg mener at der skal meget mere turbo på politikudviklingen overfor den finansielle sektor, så kan jeg ‘bare’ sende et gennemarbejdet oplæg til ordføreren. Men hvor er processen og hvor befinder du dig, her? For mig at se, er det lidt afgørende at beskrive hvad det er for processer der sættes igang og at gøre den rimelige gennemskuelige for andet end en lille lukket kreds.

Jeg vil meget gerne diskuterer en reel uafhængig borgeombudsmand. Jeg mener vedkommende skal vælges, af borgerne, vedkommendeskal have et mandat – ikke til at føre parti-politik, men til at forsvarer borgernes rettigheder. Jeg nævnte det bare som et eksempel - uden at udfolde ideen.

MEN det vigtigste nu er at få nogenlunde styr på hvordan SF får startet en proces hvor der kan foretages en strategisk prioritering på et gennemdiskuteret og grundigt grundlag. Der er vi slet ikke endnu...
Per Henriksen Flemming Stenild@ Du rejser en masse relevante spørgsmål, men hvor er dine bud på nogle svar? Eller en sammenskrivning af de svar du har indsamlet.
Flemming Stenild Godt at du mener spørgsmålene er relevante. Men hele ideen for os i SF Sjælland er, at medlemmer i partiforeningerne tager debatten og finder nogle af svarene (og det går ganske godt med bidrag og regionale medlemsmøder). Altså udefra og ind. Senere i processen agter vi i styregruppen og regionsbestyrelsen at lave mange slags udspil - bl. a. i samarbejde med 4 emneopdelte regionale arbejdsgrupper.
Jeppe Brogård Linket til alternativets Pola er udmærket efterretningsvirksomhed. Ved at gå derind kan man sikkert danne sig et overblik over, hvilke strømninger, Alternativet kan samle op. Der er umiddelbart nogle ting, som har fundet derover i stedet for at blive i...Se mere
Katrine Kent Uden at forholde mig til hvem der evt. kopierer hvem, får jeg umiddelbart to reaktioner: 1; Fedt at to andre partier vil den samme vej som os og deler værdier med os. Så er der lidt større chance for at samfundet kan udvikle sig i den retning vi ønsker...Se mere
Katrine Kent Jeg glæder mig fx meget over Anerkend Palæstina kampagnen som SF, Å og Ø er gået sammen om, for det er trods alt Palæstinenserne som det drejer sig om her og ikke danske partiers størrelse.
Jeppe Brogård Enig, Katrine. I forhold til nr 1 er det også interessant, at Ø og Å får opbakning til noget, som vi synes er kopi af vores. Altså: hvorfor søges det samme hos de andre? Kan det ikke ses, at vi har det? Gør vi nok ud af at kommunikere vores? Eller er d...Se mere

Yderligere indlæg fra Per om Signe Munk:

Per Henriksen Svaret fra Signe Munk til mig i et andet opslag: “Kopipolitik uden klare mål” Var efter min mening meget sigende for tingenes tilstand.

Signe Munk Hej Per,


5) Du taler om den finaniselle sektor og politik, som skal udvikles - hvad er uklart her? Og har du konkrete og gennemarbejdede forslag kan man jo bare sende det til ordføreren?

Altså har jeg noget ny politik, kan jeg bare sende det til ordføren.

Men det er ikke sådan man udvikler ny politik, det gør man i dialog også med ordføren og med landsledelsesmedlemmerne, næstformændenene og de medlemmer der interessere sig for området.

Det at stille konkrete og gennemtænkte spørgsmål er mindst lige så vigtig som at have alle svarene på forhånd – altså en færdig pakke.

Men jeg mener det er Landsledelsen opgave at sikre at der foreligger nogle gode oplæg. Når man f.eks. ser på de workshops der arrangeres på Landsmødet – er det fuldstændig uklart hvad indholdet er.Det er ligebestemt sådan – man IKKE politikudvikler.

http://sf.dk/.../oversigt-over-workshopper-og...


Signe Munk Kære alle,
1) Det er et bevidst valg fra LL at åbne en debatplatform på facebook, fordi det er her mange folk er og den politiske debat er. Vi kan også allerede se at debatten er langt mere levende end på den tidligere debatforum, som lå på andre plat
forme (app og hjemmesider).
2) Årsagen til at der er et debatkodeks er at en forudsætning for en ordentlig debat, som flere vil deltage i er at tonen er god. Den konstruktive del og inddragende del er et fælles ansvar, som ikke kun LL eller MF'ere kan løfte.
3) Ønsker man et andet forum, så har man frihed til at oprette det.
4) Det nye medlemssystem kommer til at give mulighed for lukkede debatgrupper der også.
5) Det med at svare og være i debatten hele tiden er en praktisk umulighed, når der mange opgaver for mig som næstformand, folk med arbejde og politikere og så videre.
6) Denne gruppe er jo på ingen måde vores eneste sten i politikudvikling - i weekenden var en medlemskonference, på træf, på kontaktråd og selvfølgelig også mellem udvalg, medlemmer og mf'ere og byrådspolitikere.
Vh.