Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Sidst opdateret 1743 dage siden af Birger Bull Schmidt

Kl. 18.30  serveres der  mørbradgryde  for  kun  50 kr.

Tilmelding til spisning skal ske  til  en i bestyrelsen.

 

 

Generalforsamlingen ca. kl. 20:

 

Indbetaling af kontingent på 200,- kr. kan foretages på foreningens konto i Nordea i Jyderup - nr. 1704-5040 201 159 - Husk at anføre navn og adresse for indbetaler!!!,  eller senest på generalforsamlingen til kassereren.

 

 

Hvorfor betale?

Kontingentindbetalingen – og dermed husstandsmedlemskab af foreningen ”Hallebyore Mødested”, støtter foreningens arbejde for at bevare vores lille hus, øge kendskabet til hinanden beboerne imellem og styrke sammenholdet; samt giver adgang til at få annoncer m.v. på vores hjemmeside: www.hallebyore.dk

 

Dagsorden: Ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Valg af 1 suppl. og 3 bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af 1 revisor / bilagskontrollant.
  6. Forslag til behandling.
  7. Forslag til budget / kontingent.
  8. Eventuelt.

 

Til pkt. d: Nuværende bestyrelse består af følgende medlemmer:

Formand              Birger Schmidt                                                                              tlf.: 59 27 83 84  Næstformand                            Anne-Lise Mårup                                           (er på valg)              tlf.: 59 27 82 57

Kasserer/sekr.      Lone K. Matthiesen                                                                       tlf.: 58 25 01 28 Medlem    Bjarne Christiansen                                      tlf.: 59 27 82 57

Medlem               Claes Sjøberg                                                 (er på valg)              tlf.: 58 25 00 31

Medlem               Charlotte Hamberg Rasmussen                     (er på valg)              tlf.: 59 22 78 87

Medlem               Lotte Larsen                                                                                  tlf.: 59 27 63 39

Suppl.                  Poul Erik Nielsen                                                                           tlf.: 59 27 63 39

Suppl.                  Grethe Rasmussen                                         (er på valg)              tlf.: 59 25 11 07

Revisor                Flemming T. Høst Bjarke                              (er på valg)              tlf.: 25 21 06 16

Revisor                Christian Jacobsen                                                                         tlf.: 59 27 66 15

 

Til pkt. f:            Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

                            formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Besøg vores hjemmeside: www.hallebyore.dk, der er oprettet og drives og vedligeholdes af

foreningen Hallebyore Mødested. Her kan du læse om foreningens arrangementer, huset og lidt om

den lokale historie.