Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

Sidst opdateret 2420 dage siden af Birger Bull Schmidt

 

HUSK! HUSK!

Generalforsamling  lørdag den 15 marts 2014

Kl. 18.30  bliver  der  serveret  gule  ærter  og  suppe  for  kun  50 kr.

Tilmelding senest  d.10 -3 -2014  til en i bestyrelsen.

Generalforsamlingen ca. kl. 20:

Indbetaling af kontingent på 200,- kr. kan foretages på foreningens konto i Nordea i Jyderup - nr. 1704-5040 201 159 - Husk at anføre navn og adresse for indbetaler!!!,  eller senest på generalforsamlingen til kassereren.

Hvorfor betale?

Kontingentindbetalingen – og dermed husstandsmedlemskab af foreningen ”Hallebyore Mødested”, støtter foreningens arbejde for at bevare vores lille hus, øge kendskabet til hinanden beboerne imellem og styrke sammenholdet; samt giver adgang til at få annoncer m.v. på vores hjemmeside: www.hallebyore.dk

Dagsorden: Ifølge vedtægterne:

a. Valg af dirigent.

b. Formandens beretning.

c. Fremlæggelse af regnskab.

d. Valg af 1 suppl. og 3 bestyrelsesmedlemmer.

e. Valg af 1 revisor / bilagskontrollant.

f. Forslag til behandling.

g. Forslag til budget / kontingent.

h. Eventuelt.

Til pkt. d: Nuværende bestyrelse består af følgende medlemmer:

 

Formand              Birger Schmidt                                                                             tlf.: 59 27 83 84  

Næstformand       Anne-Lise Mårup                                         (er på valg)              tlf.: 59 27 82 57

Kasserer/sekr.      Lone K. Matthiesen                                                                     tlf.: 58 25 01 28

Medlem                Bjarne Christiansen                                                                     tlf.: 59 27 82 57

Medlem                Claes Sjøberg                                               (er på valg)             tlf.: 58 25 00 31

Medlem                Charlotte Hamberg Rasmussen                    (er på valg)            tlf.: 59 22 78 87

Medlem                Barbara Thornberg                                                                      tlf.: 50 72 51 88

Suppl.                   Poul Erik Nielsen                                                                         tlf.: 59 27 63 39

Suppl.                  Grethe Rasmussen                                        (er på valg)            tlf.: 59 25 11 07

Revisor                Flemming T. Høst Bjarke                               (er på valg)

Revisor                Hugo Christensen              

 

l pkt. f:            Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Besøg vores hjemmeside: www.hallebyore.dk, der er oprettet og drives og vedligeholdes af foreningen Hallebyore Mødested.

Her kan du læse om foreningens arrangementer, huset og lidt om den lokale historie.