Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Sidst opdateret 1405 dage siden af Birger Bull Schmidt

Kl. 18.30  serveres der  gullash suppe med oksekød

for  kun  50 kr.

Tilmelding til spisning skal ske  til  en i bestyrelsen.

 

 

Generalforsamlingen ca. kl. 20:

 

Indbetaling af kontingent på 200,- kr. kan foretages på foreningens konto i Nordea i Jyderup - nr. 1704-5040 201 159 - Husk at anføre navn og adresse for indbetaler!!!,  eller senest på generalforsamlingen til kassereren.

 

 

Hvorfor betale?

Kontingentindbetalingen – og dermed husstandsmedlemskab af foreningen ”Hallebyore Mødested”, støtter foreningens arbejde for at bevare vores lille hus, øge kendskabet til hinanden beboerne imellem og styrke sammenholdet; samt giver adgang til at få annoncer m.v. på vores hjemmeside: www.hallebyore.dk

 

Dagsorden: Ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Valg af 1 suppl. og 4 bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af 1 revisor / bilagskontrollant.
  6. Forslag til behandling.
  7. Forslag til budget / kontingent.
  8. Eventuelt.

 

Til pkt. d: Nuværende bestyrelse består af følgende medlemmer:

Formand              Birger Schmidt                                              (er på valg)              tlf.: 59 27 83 84

Næstformand       Anne-Lise Mårup                                                                           tlf.: 59 27 82 57

Kasserer/sekr.     Lone K. Matthiesen                                       (er på valg)              tlf.: 58 25 01 28

Medlem               Bjarne Christiansen                                        (er på valg)             tlf.: 59 27 82 57

Medlem               Claes Sjøberg                                                                                 tlf.: 58 25 00 31

Medlem               Charlotte Hamberg Rasmussen                                                     tlf.: 59 22 78 87

Medlem               Lotte Larsen                                                  (er på valg)              tlf.: 59 27 63 39

Suppl.                  Poul Erik Nielsen                                           (er på valg)              tlf.: 59 27 63 39

Suppl.                  Mette Nielsen                                                                                tlf.: 23 90 09 64

Revisor                Flemming T. Høst Bjarke                                                                tlf.: 25 21 06 16

Revisor                Christian Jacobsen                                         (er på valg)             tlf.: 59 27 66 15

 

Til pkt. f:            Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

                            formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Besøg vores hjemmeside: www.hallebyore.dk, der er oprettet, drives og vedligeholdes af

foreningen Hallebyore Mødested. Her kan du læse om foreningens arrangementer, huset og lidt om

den lokale historie.