Referat fra Generalforsamling 2014: Revision lavet %s af %s

Referat fra Generalforsamling 2014

Sidst opdateret 2420 dage siden af Birger Bull Schmidt

 

                Referat fra  Generalforsamling  lørdag d. 15-3-2014

 

TILSTEDE : Hugo, Lone, Signe, Sune, Lotte, Poul Erik, Mette, Kurt (nr.39), Johannes, Bjarne, Lise, Birger, Charlotte, Grethe, Herluf, Karen Margrethe, Jytte, Flemming, Anette, Kurt (nr.56), Clas, Merete, Allan, Linda, Henning, Kurt (nr.54) og Bente.

 

DIRIGENT : Flemming

 

FORMANDENS BERETNING : Birger fortalte om årets arrangementer. Mht. grundlovsmøde vil Lisbeth, som var i Mødestedet i 2012 og fortalte om udvandringen fra Hallebyore, komme igen i år og fortælle om hendes besøg hos efterkommere i USA.

 

LONE roste især Birger og Charlotte for stort bestyrelsesarbejde og de gode gule ærter.

 

REGNSKABET :  I 2013 har vi udover alm. drift fået betalt solfangeren og en container. Ligeledes har vi fået opsat flere stikkontakter mm.   Kalundborg kommune har givet os et driftstilskud på 15.380kr, Rotary i Gørlev har doneret os 500kr og vi har fået 1.200kr for salg af donerede møbler.   Det blev drøftet om de kulturelle arrangementer er rentable nok. Det er der enighed om at de er men vi skal nok annoncere mere. Nytilflytterne Allan og Linda kender til at arrangere og annoncere koncerter og de tilbyder deres hjælp.                                                               Regnskabet blev godkendt.

 

VALG :  Alle på valg blev genvalgt.

 

INGEN indkomne forslag.

 

BUDGETTET :  Budgettet for 2014 blev godkendt ud fra budgettet for 2013, dog skal containerindkøb fjernes.

 

KONTINGENT :  på 200kr pr husstand bibeholdes.

 

EVENTUELT :  Allan takkede for varm modtagelse og tilbyder deres erfaring og hjælp. Ligeledes tilbyder han at sætte et klaver op i Mødestedet. Bestyrelsen overvejer forsikringer mm. og vender tilbage.

 

Kurt (nr.54) spørger til evt. halvtagsbyggeri og vil høre om det kommer til at berøre hækken og hans urtehave. Han efterlyser ligeledes en klaring omkring containeren. Intet er bestemt endnu og selvfølgelig tages naboerne med på råd. Allan har erfaringer med at opsætte container fra Bakkendrup.

 

Flemming har hørt utilfredshed med hjemmesiden og ønsker præcise meldinger om problemerne.  Anette kan fx ikke melde sig til arrangementer.  Kurt (nr.39) foreslår at Signe får hjemmesiden som et skoleprojekt sammen med Flemming.  Merete foreslår at vi holder en workshop i Mødestedet, hvor vi kunne få orientering og brugervejledning. Hvis Mødestedet mangler netværk, tilbyder Merete at mødet kan foregå i deres stald.   Bestyrelsen finder en dato og vender tilbage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Referent Charlotte